خشک کن صنعتی

خشک کن میوه و سبزی

خشک کن گیاهان دارویی

خشک کن چیپس میوه

طراحی نقشه و نظارت

گروه صنعتی هدایت قادر به طراحی و ساخت انواع خشک کن های خاص برای محصولاتی با مشخصات کاملاً ویزه می باشد.در سفارش این خشک کن ها مشخصات فیزیکی و شیمیایی ماده اولیه و محصول نهایی دقیقاً مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و با توجه به ظرفیت مورد انتظار ، محاسبات مربوط و طراحی این سیستم ها به دقت صورت می گیرد .

به جهت حذف هرگونه خطا و ریسک خسارت ناشی از آن ، یک دستگاه در مقیاس آزمایشگاهی طراحی و ساخته می شود و کلیه نتایج محاسبات در عمل مورد آزمون و مطالعه قرار می گیرد . نتایج حاصل از آزمایشات عملی انجام شده قابل تعمیم به سیستم بزرگ صنعتی خواهد بود . در اینجاست که طراحی نهایی سیستم صنعتی انجام خواهد شد و مشخصات فنی دقیق ، تعیین و به مشتری ارائه می گردد.

در این فرآیند مشتری قبل از صرف هرگونه هزینه سنگین ، محصول را مشاهده و نسبت به کیفیت مطلوب آن اطمینان حاصل خواهد کرد . در صورت وجود هر گونه مشکل کیفی، آزمایشات عملی با شرایط جدید و متفاوت تکرار خواهد شد تا نهایتاً شرایط رسیدن به محصول مطلوب بدست آید . رسیدن به جواب منفی در این فرآیند نیز پاسخ ارزشمندی خواهد بود زیرا که از صرف هزینه گزاف جلوگیری خواهد کرد .

طراحی انواع اسپری درایر ، خشک کن های بستر سیال ، و خشک کن های ویژه مواد شیمیایی ، معدنی ، دارویی ، بیولوژیک ، سلولزی و غیره بدین روش انجام می شود.

با شرکت اجرا با کارفرما طراحی و اجرا با شرکت


مشتریان خاص و ماشین سازها
گروه صنعتی هدایت درمواد خاصی که هزینه های حمل و نقل و هزینه های جانبی ساخت ماشین الات فراتر از حد معمول می باشد و با وجود شرایط اجرای پروژه در محل این امکان را به مشتریان خود می دهد که درصورت تمایل با طراحی و نظارت شرکت دستگاه درخواستی توسط خود کارفرما ساخته و نصب شود و یا به هنگام نیاز نیروهای متخصص گروه صنعتی هدایت به محل اعزام و بر پروژه نظارت خواهند داشت
در موارد خاص تر نیز برای نظارت بر کیفیت ، سرعت و دقت  متخصصان مربوطه بطور مستقیم با کارفرما همکاری می نمایند


طرح با کارفرما اجرا با شرکت

گروه صنعتی هدایت آمادگی خود را در ساخت و اجرای مواردی که کارفرما طرح و یانقشه را از کشورهای خارجی و یا دستگاه های قبلی تهیه نموده و تمایل به ساخت آن را دارد اعلام می نماید

Copyright © 2017 Hedayat CO. All Rights Reserved